Close

Các động lực kinh tế giúp Cà Mau tăng trưởng bứt phá

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Trở lại Cà Mau những ngày cuối tháng 10, dấu tích của trận ngập kéo dài vẫn còn hằn rõ trên các cung đường nội thị. Là tỉnh có ba bề giáp biển, Cà Mau liên tục hứng chịu tác động bất lợi từ thiên nhiên.

Trong 5 năm gần đây, Cà Mau hai lần hứng chịu “đại hạn” khiến cây trồng, vật nuôi “khát nước” trầm trọng. Vùng đất ấy quanh năm còn đối mặt với sạt lở ven sông, ven biển, khiến các cấp chính quyền ăn ngủ không yên...

Trong năm 2020, địa phương này còn chịu tác động kép từ dịch bệnh (tả lợn châu Phi, Covid-19) và thiên tai (sạt lở, hạn hán), tưởng chừng không thể gượng dậy. Vậy nhưng, bằng sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và chung tay của các tầng lớp nhân dân, mọi khó khăn dần đi qua và cuộc sống đã bình thường trở lại. Đó cũng là tiền đề để Cà Mau khởi đầu hành trình mới qua kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-10.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử trước thềm Đại hội về những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đoàn kết, thống nhất, nắm bắt tốt thời cơ, thuận lợi, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức… đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết trong nhiệm kỳ 2015-2020, đều đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân gần 7%/năm (tương đương bình quân chung cả nước). Trong đó, quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng 1,3 lần so năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,7%). Khu vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh, gần 10%/năm; Kim ngạch xuất khẩu bình quân mỗi năm hơn một tỷ USD và tiếp tục là tỉnh đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội được quan tâm chỉ đạo phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo được nhiều chuyển biến rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn 1,87% (cả nước còn dưới 3%).

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra điểm nóng. Cải cách tư pháp, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản lý cải thiện đáng kể, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt qua từng năm (năm 2019 đạt thứ hạng 03/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng đầu trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long).

Hệ thống chính trị được kiện toàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên; nội bộ đoàn kết, nhất trí; uy tín của Đảng bộ, đặt biệt đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh với nhân dân ngày càng cao. Công tác dân vận sâu sát hơn với cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, quan tâm giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Con tôm tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn của Cà Mau khi kim ngạch xuất khẩu đứng đầu cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải: Qua nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh đã rút ra bốn bài học kinh nghiệm lớn.   

Thứ nhất, phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”.

Thứ ba, nắm vững chủ trương, đường lối, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn.

Thứ tư, phong cách lãnh đạo phải gần dân, sát cơ sở.

 Một góc miền biển Sông Đốc, một trong ba đô thị động lực được tỉnh Cà Mau tập trung đầu tư phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Phóng viên: Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ tỉnh định hình các mục tiêu, phương hướng phát triển ra sao?

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau: Trên cơ sở nhận định, đánh giá thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ với tinh thần tiến công và quyết tâm cao nhất.

Trong đó, xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Từ mục tiêu chung nêu trên, Đảng bộ tỉnh đề ra 17 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 6,5-7%/năm. Đặc biệt, thiết kế một số chỉ tiêu về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 cũng đề ra chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng tái tạo…

Phóng viên: Trong phần mục tiêu chung đồng chí vừa đề cập, có nhắc đến “xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”. Để hiện thực hóa mục ấy trong chặng đường mới, đồng chí cho biết, Đảng bộ tỉnh Cà Mau vạch ra những nhiệm vụ trọng tâm, cũng như những đột phá chiến lược nào?

* Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau: Tỉnh xác định rõ năm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:

Một là, tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Hai là, phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ. Tập trung khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng giải pháp đồng bộ, tạo đột phá những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh.

Thứ ba, xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, năng lực làm việc, đổi mới sáng tạo. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, yêu nước, cần cù, sáng tạo của nhân dân Cà Mau. Thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động.

Bốn là, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm vụ cuối cùng, là phát huy mạnh mẽ dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân.

Cà Mau làm gì để bứt phá trên chặng đường mới -0
Miệt rừng Cà Mau dân dã, hoang sơ là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Đảng bộ tỉnh đề ra ba đột phá chiến lược:

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển.  

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Thứ ba, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực: TP Cà Mau, Sông Đốc, Năm Căn.

Cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này!

Cà Mau làm gì để bứt phá trên chặng đường mới -0

 Mũi Cà Mau hoang sơ, “phù sa lấn biển thêm rừng”… cuốn hút khách thập phương khi đến Cà Mau.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Cà Mau đến năm 2025

 - Về kinh tế:

(1) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021-2025 bình quân tăng 6,5-7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương đương 3.320 USD);

(2) Cơ cấu kinh tế: Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 32,5%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,8%.

(3) Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2025 chiếm 30-32% GRDP.

(4) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm. 

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%.

- Về văn hóa - xã hội:

(6) Tỷ lệ lao động khu vực ngư, nông, lâm nghiệp giảm còn 40%.

(7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ  đạt 27% trở lên.

(8) Giải quyết việc làm bình quân, giai đoạn 2021-2025, khoảng 40.000 người/năm.

(9) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới) hằng năm giảm 0,5%, đến cuối nhiệm kỳ còn không quá 1%.

(10) Số giường bệnh/vạn dân khoảng 33 giường. 

(11) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5% trở lên.

(12) Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 80%, trong đó có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ hai huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.

- Về môi trường:

(13) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%.

(14) Tỷ lệ rác thải đô thị và khu, cụm công nghiệp được thu gom xử lý đạt 90%.

(15) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

(16) Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 27%.

- Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

(17) Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 1.000 đảng viên; có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 85% trở lên.

Định hướng của Cà Mau đến năm 2030

- Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần.

- GRDP bình quân đầu người, phấn đấu tương đương với bình quân chung của cả nước.

HỮU TÙNG

(nhandan.com.vn)

Thông tin liên hệ

Hotline: 0969 246 488

(*) Quý khách vui lòng điền thông tin vào những ô có đánh dấu * để nhận được tư vấn cũng như thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý khách.

Đăng ký
0969 246 488